Styrenheter

Controllers, kontrollers, hubbar, gateways, (centrala) kontrollenheter, styrenheter och bryggor är alla namn på praktiskt samma sak – navet (eller ett av naven) i ditt smarta hem.

Styrenheten är navet och den elektroniska hjärnan i ditt Smarta Hem och praktiskt taget samma sak som plattformen du bygger ditt smarta hem kring. Det är den hårdvara som knyter samman alla dina smarta produkter i hemmet till ett nätverk – vilket utgör kärnan i ett smart hem. Styrenheten är också den del som kopplas till internet via din router så att du kan fjärrstyra, och få information om, vad som händer även när du inte är hemma.

En styrenhet har också mjukvara som är ditt gränssnitt till att kunna läsa av, ge instruktioner och skapa flöden i ditt nätverk.

Slutligen är också styrenhet den avgörande faktorn för vilka typer av produkter och standarder du kan använda dig av i nätverket. Exempelvis, om din styrenhet inte klarar av ett visst protokoll, som tex Z-Wave, så kan du heller inte styra eller läsa av produkter som kommunicerar med detta protokoll!

Jämförelse av styrenheters kompatibilitet med olika protokoll

 • BLE = Bluetooth LE
 • G.A. = Google Assistant-produkter – vilket betyder att styrenheten är kompatibel med Google Assistant och således kan man styra de produkter som kan kopplas in med denna styrenhet med hjälp av tex Google Home
 • HomeKit = Styrenheten är kompatibel med HomeKit vilket betyder att HomeKit kan hitta och använda styrenheten och således också komma åt de produkter som styrenheten har kontroll över.
 • – = Ej kompatibel.
 • OK = Kompatibel
 • * = Se notis nedan

OBS! Att en produkt har stöd för ett visst protokoll betyder inte att den stöder alla produkter i det protokollet – det är inte ens troligt.

 433 MHzZ-WaveZigBeeWifiBLEG.A.HomeKit
433 MHzZ-WaveZigBeeWifiBTG.A.HomeKit
Amazon Echo---OKOK-OK
Animus HeartOKOK-OKOKOK
Apple TV---OKOKOKOK
Athom HomeyOKOKOKOKOKOKOK
Fibaro Home CenterOKOK-OKOKOKOK
Google Home---OKOKOKOK
HomePod---OKOK-OK
IKEA TRÅDFRI Gateway--*--OKOK
iPad---OKOK?OK
Nexa Bridge X***OK-----
Philips Hue Bridge--OK--OKOK
Samsung Smartthings Hub-OKOKOKOKOKOK
Tellstick v2OKOK--.OK-
Vera Secure**OKOKOKOKOK-
 • * = IKEA TRÅDFRI Gateway använder ZigBee men har bara stöd för IKEA:s produkter
 • ** = Vera Secure har egentligen stöd för 433 MHz (VeraLink) men inte i Sverige.
 • *** = Nexa Bridge X kommunicerar över 433 MHz med sitt eget protokoll “System Nexa”.

Vanliga och populära styrenheter till smarta hem

Här är ett urval av styrenheter som är vanliga i svenska, smarta hem.

Smarta, röststyrda högtalare

Röststyrda, smarta högtalare som Google Home och Amazon Echo är vanliga former av styrenheter i smarta hem. De agerar som navet i ditt hem och tar emot och skickar signaler till dina andra produkter.

Smarta högtalare skiljer sig från andra styrenheter eftersom de är mycket mer multifunktionella då de har högtalare och mikrofon (och i vissa fall skärm) vilket gör att de också agerar gränssnitt gentemot användaren. Man kan med andra ord styra och få svar direkt från högtalaren.

Andra styrenheter är mer av en “tråkig låda” som kräver en app, eller just en smart högtalare, för att man ska kunna kommunicera med den och de produkter den har uppkopplade mot sig.

Apple-hubbar

Om du vill ha Apple som ett centralt system för ditt smarta hem så kan du använda olika Apple-produkter som styrenhet, exempelvis:

 • HomePod – Apples smarta högtalare
 • AppleTV
 • iPad – iPaden måste dock alltid vara hemma för att systemet ska fungera

En fördel med Apple HomeKit är att man just har valfrihet för vad man kan använda som styrenhet och många har redan en AppleTV hemma, vilket gör det lätta att komma igång med ett nätverk. En nackdel är att man med dessa styrenheter bara kan arbeta med Wifi och Bluetooth LE – och inte med protokoll som Z-Wave.

Athom Homey

Athom Homey är en allround-styrenhet som lyssnar på alla vanliga protokoll och frekvenser för smarta hem. Homey har dessutom ett API för utvecklare som gör att Homey hela tiden blir kompatibel med nya produkter. Det är med andra ord en sorts paraplyenhet som fångar in väldigt många olika typer av sensorer, switchar och produkter i ditt smarta hem. En Homey kan med fördel kopplas samman med en smart högtalare för att utnyttja röststyrningsfunktionen hos den.

Animus Heart

Animus Heart är en svensktillverkad allround-styrenhet som stödjer de vanligaste protokollen utom ZigBee och hanterar all data lokalt för ökad integritet och säkerhet. Med den lätthanterliga appen Animus Home kan man styra sina smarta enheter och bygga automationer. Ett mer prisvärt alternativ för den intresserade än andra allround-styrenheter med motsvarande funktioner.

TellStick

TellStick är en enkel, och billig, styrenhet från svenska Telldus. Den sänder och tar emot på 433 MHz och Z-Wave och passar bra för det enklare smarta hemmet med smarta lampor, kontakter och enklare sensorer. Den har inget gränssnitt för ZigBee, Wifi mm och behöver kompletteras med ytterligare styrenheter, tex en smart högtalare för att komma åt dem.

Raspberry Pi

Raspberry Pi är i sig inte en styrenhet utan en enkortsdator/minidator som kan användas som styrenhet. Raspberry Pi är populärt att använda som styrenhet tillsammans med Open Source-mjukvara som tex Home Assistant eller Domoticz.

Övriga styrenheter

Andra styrenheter som också är populära är:

 • Vera Secure
 • Nexa Bridge
 • Fibaro Home Center (finns som generation 3 eller Lite)
 • Conbee – En styrenhet på USB specifikt utformat för ZigBee som gör att man kan styra sina ZigBee-produkter med datorn.

Exempel på styrenheter man kan köpa