Kompatibilitet – vad innebär det?

system

Kompatibilitet är ett väldigt viktigt ord när man bygger sitt smarta hem. Är en produkt inte kompatibel med ens plattform så kommer produkten inte att upptäckas av systemet och därmed inte användas tillsammans med de andra produkterna i automatiseringsflöden. Nästan varje produkt med Wifi kommer med någon form av app eller fjärrkontroll (som den såklart är kompatibel med) men för att få ut det mesta av produkten vill man ju kunna använda den som en del av ett större system.

Styrenheten bestämmer

Tänk dig att du har en superhjärna högst upp i systemet – en hjärna som har koll på allt. Denna hjärna är systemets styrenhet. Styrenheten utgör tillsammans med mjukvaran/applikationen, som är det du som användare klickar på eller pratar med, navet i hela plattformen.

Styrenheten (hjärnan) sätter hårda begränsningar för vilka typer av produkter och kommunikationsprotokoll som den kan upptäcka. Kan styrenheten ens lyssna på 433 MHz-bandet? Om inte så kan den, ensam, aldrig ens upptäcka produkter som bara kommunicerar på den frekvensen med det protokollet. Det är som att någon försöker ringa dig men att du saknar en telefon.

Bara för att man pratar samma språk betyder det inte att man förstår varandra

Även om styrenheten är lyssnar/pratar på en viss frekvens så behöver det inte betyda att styrenheten kan upptäcka en viss produkt. Apple HomeKit är ju baserat på Wifi och Bluetooth LE men kan exempelvis inte styra och lyssna på alla Bluetooth-baserade produkter. Plejd (strömbrytare mm) för exempelvis en stängd tillvaro där inga andra plattformar kan komma in. Det är en anledning att det finns kompatibilitetscertifiering i form av tex “Works with Apple HomeKit” så att man vet att en viss produkt kommer fungera med den styrenhet och plattform man har.

Även för enklare protokoll och frekvenser är det inte självklart att man kan kommunicera bara för att man använder samma protokoll, tex ZigBee. Protokollen är till för att förenkla och lösa just detta men det garanterar inte att en styrenhet med stöd för ZigBee kan tolka alla signaler från alla produkter som kommunicerar med ZigBee. Vissa protokoll är dock bättre än andra där tex produkter som kommunicerar med Z-Wave har goda chanser att kunna kommunicera med varandra – men inte heller här finns några garantier. Vanligtvis fungerar det “out of the box” men långt ifrån alltid.

Varför kan inte två produkter som använder samma frekvens och samma protokoll ibland inte kommunicera?

Om du har en styrenhet som har stöd för Z-Wave men ändå inte kan hitta och läsa av en termometer som sänder Z-Wave kan de ändå inte kommunicera. Anledningen till att det inte fungerar är att styrenheten inte vet hur den ska tolka meddelanden den får från denna termometer. Då är inte termometern kompatibel med styrenheten (och därmed plattformen). Man kan ju argumentera för att det är plattformen som inte är kompatibel med termometern men man ser på kompatibiliteten nerifrån och upp.

Hur gör man om en styrenhet inte har stöd för ett visst protokoll, tex Z-wave, över huvud taget?

Vissa styrenheter som exempelvis Apples olika styrenheter (tex Apple TV) har bara stöd för Bluetooth LE och Wifi. Det betyder att de inte kan kommunicera med en elkontakt som “pratar Z-wave” men om man kopplar in en annan styrenhet som har stöd för Z-wave (och är kompatibel med den elkontakten) och som dessutom också är kompatibel med Apple HomeKit så kan den styrenheten agera som översättare och då kan du styra produkten med Hem-appen.