Specialiserade plattformar

Utöver de globala plattformarna som tex Apple HomeKit, de nischade eller varumärkesspecifika plattformarna som tex Philips Hue och de generella paraply-plattformarna som tex Homey så finns det också flera mindre specialiserade plattformar – ofta regionalt knutna och ofta kopplade till enklare protokoll som 433 MHz och Z-Wave/Z-Wave Plus där man försöker vara “Best of Breed”.

Det vi definierar som “specialiserade plattformar” här är plattformar:

  • Plattformen är specialiserad på ett, eller flera, protokoll där man försöker vara riktigt bra – men saknar också stöd för flera andra protokoll (vilket skiljer dem från paraply-plattformar).
  • Plattformen försöker vara bred och omfattande inom sitt (begränsade) område. Man kan bygga ett helt smart hem utifrån denna plattform så länge alla produkter använder plattformens protokoll.
  • Som har ett, ur ett globalt perspektiv, begränsat/regionalt varumärke (kanske fokus främst på Sverige eller Norden). Man är en mindre spelare och har sannolikt inte någon ambition att bli Den Ledande Globala Plattformen För Smarta Hem, som ex Apple HomeKit.
  • Man har ofta, men inte nödvändigtvis, egna produkter.

Dessa mindre plattformar kan utgöra grunden för ett fullgott, om än enkelt, smart hem med automatiserad belysning, inbrottsskydd, temperaturmätning etc. Plattformarna har ofta ett visst utbud av egentillverkade produkter men också stöd för en hel del andra produkter som använder samma protokoll, tex Z-Wave.

Likt alla andra plattformar finns det en styrenhet centralt som är basen för vad som kopplas in i det smarta nätverket samt en applikation med vilken man lägger till produkter och skapar automatiserade flöden och scenarion.

En specialiserad plattform kan oftast användas med en paraply-plattform för att utnyttja bredden av kompatibla produkter inom dess område. Man kan tex låta en Homey eller Animus Heart införsluta Telldus och således tillgodogöra sig Telldus-kompatibla produkter inom sitt “paraply-nätverk”.

De vanligaste exemplena på specialiserade plattformar är:

  • Telldus (med TellStick som styrenhet)
  • Nexa (med Nexa Bridge som styrenhet)