Nexa

  • Företag: Nexa (Sverige)
  • Styrenhet: Nexa Bridge (senaste versionen är Nexa Bridge X).
  • Protokoll som stöds: 433 MHz (System Nexa), NXT by Nexa, Z-Wave / Z-Wave Plus
  • Nisch: Enkla, och billiga, smarta hem med behov av lång räckvidd.
  • Applikation: Nexa Bridge (app)
  • Kompatibelt med:  Egna produkter samt produkter inom Z-Wave. Ingen kompatibilitetslista finns.

Nexa är ett svenskt företag som ibland likställs med sitt stöd för 433 MHz som ibland är synonymt med System Nexa. Man har en park av produkter under eget varumärke vilket gör att man kan bygga stora delar av ett smart hem enbart med Nexa-produkter. Centralt har man också Nexa Bridge X, styrenheten som styr alla produkter, samt appen Nexa Bridge för att kommunicera med sitt smarta hem.

Unikt för Nexa är det egenhändigt gjorda protokollet NXT by Nexa som är ett protokoll skapat med fokus på lång räckvidd (upp till 300 m med tvåvägskommunikation).

Nexa-produkter