Magnetsensorer

Magnetsensorer är sensorer som består av två olika stycken som känner av varandras (omedelbara) närvaro med hjälp av magneter. När den ena delen tas bort från den andra triggas en signal. På samma sätt triggas en signal när delarna kommer samman igen.

I praktiken använder man dem, framförallt, genom att placera en del på en dörr eller ett fönster och den andra i dörr- eller fönsterkarmen. När dörren är stängd så ligger de båda delarna nära varandra men när dörren öppnas skiljs de åt vilket alltså triggar en signal.

Magnetsensorer är ett bra sätt att detektera att en dörr har öppnats vilket kan betyda att någon familjemedlem har kommit hem, att hantverkaren har gått för dagen eller att någon håller på att göra inbrott i ditt hem.

Magnetsensorer på dörrar kan också användas för automatisk belysning när man går in i ett rum där det är svårt eller obekvämt att tända lampan.