IFTTT – utökad automatisering

ifttt

IFTTT är en applikation och gratistjänst på webbsidan IFTTT.com samt app som fungerar som en förlängning av logik och automation för de plattformar som är integrerade med IFTTT.

Akronymen IFTTT står för If This Then That vilket betyder att man kan ställa in logik i form av “Om detta händer då ska detta hända”. Detta görs via så kallade applets som man antingen kan skapa själv eller använda fördefinierade saker som ska hända vid specifika triggers.

IFTTT ger dig, likt konkurrenten Zapier.com, möjligheten att koppla samman applikationer som annars kanske inte kunnat kommunicera med varandra – och inte bara inom hemautomation (exempelvis “Om det regnar idag där jag bor enligt Accuweather, skriv då en Tweet om det”). IFTTT har dock, till skillnad från Zapier, stort fokus på just hemautomation och funktioner till digitala assistenter som Google Assisstant, Alexa och Siri.

Många företag lägger upp applets som inkluderar deras produkter som ett sätt att göra nyttan större med dem och öka användningen av dem. Dessa fördefinierade applets kan vara väldigt användbara men ibland också rätt uppenbart kommersiella och onödiga.

Vad är nyttan med IFTTT för smarta hem?

Den nytta som IFTTT ger dig som användare är att förutom att kunna skapa flöden och automatiseringar där de inte annars finns (som tex för Google Assistant) så kan du också utöka möjligheterna för vad du kan automatisera.

Automatiseringar på lokal nivå baserat på en styrenhet är ju begränsade till de saker du har i hemmet (“Om rörelsesensorn känner av rörelse så tänd lampan i hallen”) men med IFTTT kan du koppla in helt andra typer av tjänster, tex “Om rörelsesensorn känner av rörelse i gymlokalen så beställ en pizza från Domino’s” för att ta ett knasigt exempel. Det går också att ha IFTTT-events som triggas av andra applikationer, exempelvis: “Om Accuweather känner av pollennivåer på högre än 20 i mitt område så sätt på min luftrenare”.

Andra praktiska saker man kan göra är att spela in fördefinierade meningar till sitt röststyrda system och inte bara förlita på sig på de fraser tex Google Assistant kan tolka. Exempelvis kan du trigga Google Assistant att på frasen: “OK Google, nu är det fest!” sätta igång kontakten för discolampan i vardagsrummet.

Det finns en hel del begränsningar med IFTTT. Dels är långt ifrån alla varumärken man använder med som tjänster i applikationen (det är mer fokus på amerikanska tjänster), dels finns inte alla funktioner med för de tjänster som finns med. I exemplet ovan med “OK Google, nu är det fest!” kan man tex bara få Spotify att lägga till en låt i en playlist, inte att faktiskt sätta igång en playlist på sin smarta högtalare.