Röksensorer

Röksensorer är i sin enklaste form en vanlig brandvarnare som detekterar rök och larmar om den känner av brandrök. Som en del av ditt smarta hem är de också uppkopplade mot en styrenhet som gör att du kan få en smartare respons än bara en ljudlig signal. Förutom det viktigaste, att du får en notis på din mobil när brandlarmet gått, kan du även automatisera ditt hem så att exempelvis övervakningskameran går igång så du själv kan se om det är rök eller eld i rummet.

Det finns mer avancerade luftvärdessensorer som mäter av andra gaser och luftvärden i hemmet än bara rökgaser som exempelvis kolmonoxid och flyktiga organiska föreningar. Den informationen kan man exempelvis använda för att starta en luftrenare, öka flödet i ventilationen eller mer avancerade automatiseringar som att öppna fönster.