1. Vad innebär ett smart/automatiserat hem?

Smarta hem, också kallade Automatiserade Hem, är ett rätt generellt uttryck där allt möjligt kan ingå och där olika produkter är mer eller mindre olika smarta.

Rent generellt innebär ett “Smart hem” ett hem där du genom att koppla ihop olika produkter kan förenkla och automatisera ditt hem och din vardag. Det handlar också om att via fjärrstyrning kunna mäta och styra delar av ditt hem. Man kan också definiera “Smart hem” som teknik som med avancerade sensorer och avancerad teknik gör vardagen lättare. Med andra ord har ett smart hem några, eller alla, av följande funktioner:

  • Fjärrstyrning – att kunna styra och avläsa apparater i hemmet utan att behöva trycka på strömbrytare på själva maskinen – samt att kunna göra detsamma från distans via mobilen.
  • Scenarion – att kunna skapa flera olika händelser med en knapptryckning eller aktivering. Tex att sätta igång flera olika lampor, med en gemensam ljuseffekt och samtidigt dra ner persiennerna.
  • Automatisering – att olika enheter i ditt hem kommunicerar med varandra och med andra faktorer utifrån en logik (ibland kallad flöden), tex att om en vibrationssensor känner av att någon satt sig i soffan så sätts TV:n på och lamporna går ner på låg intensitet.
  • Inbrottsskydd – En viktig funktion av att koppla in sensorer, kameror, sirener mm. är att man kan få ett bra och hemmagjort inbrottsskydd med smarta produkter i sitt hem.
  • Branddetektion – Med smarta brandvarnare kan man koppla samman dem så att om en tjuter så tjuter alla, du kan få notiser i din telefon om att en rökdetektor aktiverats som aktiverar en kamerabild så att du kan se om det brinner/ryker.
  • Röststyrning – att kunna styra enheterna i sitt hem med röstkommandon till en smart högtalare eller annat röststyrt system.

Smart Hem 1.0 – simpel fjärrstyrning med fjärrkontroll

Låt oss börja med den enklaste möjliga “Smart Hem”-lösningen: Att man kopplar på en fjärrstyrd kontakt till eluttaget på en golvlampa. När man gjort det kan man sedan koppla samman en fjärrkontroll med eluttaget och sätta på och stänga av elförsörjningen till (den påslagna) lampan och på så sätt tända och släcka lampan. Det handlar alltså enbart om fjärrstyrning, och då endast lokal fjärrstyrning.

Motsvarande funktion går också genom att använda en “Smart lampa”. Man kan då programmera själva lampan till att tändas och släckas med fjärrkontrollen.

Med “programmera” menas att tex trycka in en knapp i 2 sekunder, vänta på att en diod blinkar, och sen trycka på en knapp på fjärrkontrollen. Det är inter mer avancerat än så och kräver inte att du skriver någon kod!

Värdet man som användare får av ovanstående lösning är alltså att man kan tända en lampa på avstånd. Inte så tokigt, men varken avancerat, supersmart eller automatiserat.

Smart hem 1.01 – Ett tryck skapar flera händelser

Nästa steg i ditt Smarta Hem är att programmera flera lampor så att de tänds och släcks samtidigt vid tryck på knappen, även om de inte tillhör samma belysningsarmatur. Man kan också programmera in smarta eluttag på samma sätt. På så sätt kan man tända alla lampor i vardagsrummet med ett knapptryck. Värdet är då lite högre än att bara kunna tända en lampa då man inkluderat ett (mycket enkelt) Scenario.

Ibland används också ordet Scen för detta och då handlar det om att skapa en känsla i ett rum baserat på de smarta produkter man har i rummet. Du kan ha tex en “Romantisk scen” med en viss färgton från lamporna, halv fördragna rullgardiner och en viss playlist som spelas i högtalarna. I praktiken är det samma sak som ett scenario.

Smart Hem 1.02 – Direktkopplade produkter

Ett annat exempel på en mycket enkel smart hem-lösning med viss automatisering är att direktkoppla två produkter utan någon inblandning av centrala styrenheter eller mjukvara. Det är mindre vanligt men existerar så jag nämner det här. Ett typiskt exempel på detta är att man sätter en magnetkontakt på ytterdörren som känner av om dörren öppnas eller stängs. Denna magnetkontakt kan man sedan koppla samman direkt med lampan i vardagsrummet så att den tänds när man öppnar dörren.

Smart hem 2.0 – Skapa ett smart nätverk på riktigt hemma

För att ta nästa steg i sitt smarta hem så behöver man koppla samman alla med en styrenhet (också kallad controller, kontrollenhet, hubb, brygga osv). Denna centrala styrenhet gör att du kan koppla samman alla dina kompatibla enheter med varandra – utan att behöva koppla dem en och en med varandra. Detta sker under en, eller flera, plattformar. En plattform utgörs av en styrenhet och tillhörande mjukvara samt dess nätverk av kompatibla produkter.

Styrenheten liknas ofta vid en hjärna och är kritisk i ditt smarta hem då den tar emot signaler från sensorer och skickar ut signaler till switchar och liknande. I styrenheten finns mjukvara som du kan programmera med kommandon enligt “Om detta sker så ska detta hända”. Nedan följer ett exempel på en enkel, men smart, automatisering som kombinerar sensor, styrenhet, logik och styrning:

Exempel:

Du har en magnetsensor på din sovrumsdörr, en styrenhet, en smart lampa i köket och en smart elkontakt på din kaffebryggare (som alla är kompatibla). Du skapar ett logiskt flöde plattformens mjukvara som säger att om magnetsensorn känner av att din sovrumsdörr har öppnats OCH klockan är mellan 6.00-6.30 så ska lampan i köket tändas och elkontakten på kaffebryggaren sättas på.

Styrenheten utgör också kopplingen till din WiFi-router så att ditt hem blir uppkopplat mot internet (om du så vill). Detta gör att du kan fjärrstyra ditt hem på distans, få notiser om något händer i hemmet samt avläsa sensorer och se videobilder – allt via din mobil.

Smart Hem 2.1 – röststyrda funktioner

Även om röststyrning inte är en kritisk del av ett smart hem så är det ett populärt och bekvämt gränssnitt. Det är med andra ord ett annat sätt att ge kommandon till sitt nätverk av smarta prylar än att klicka på fjärrkontroller och appar. Vanliga sätt att använda röststyrda, så kallade smarta högtalare, för sitt smarta hem är att man kan ge kommandon som: “Tänd lamporna i vardagsrummet”, “Pausa Netflix”, “Sätt igång min robotdammsugare” och liknande.

Utöver det finns också många andra funktioner som att sätta igång timers, få svar på enklare frågor etc. – funktioner som sannolikt kommer byggas ut drastiskt de närmaste åren och som inte har något med övriga smarta produkter i ditt hem att göra. Smart högtalare kan också agera styrenheter i ditt smarta hem men med vissa begränsningar.

Alla dessa funktioner öppnar upp helt nya möjligheter men också en del frågeställningar för dig för nu måste du börja göra vissa val kring standarder och ekosystem. Detta tar vi upp i nästa del av guiden.