Eluttag (smartplugs)

Smarta eluttag är en grundplåt i ditt smarta hem och kan användas för att sätta på och stänga av produkter i sig inte kan styras av ditt smarta hem, som exempelvis en gammal analog radio eller en frys.

Enklare, och billigare, smarta eluttag bygger på 433 MHz vilka inte har kommandobekräftelse som funktion. Detta betyder att man inte vet om det kommandot (på/av) man skickade faktiskt har blivit utfört. Andra, något dyrare, bygger på Z-Wave eller Wifi där du kan få bekräftelse för att kontakten blivit påslagen eller avstängd.

Smarta eluttag och kontakter kan också ha en inbyggd elmätare så att man kan avläsa elförbrukningen för apparaten som är inkopplad.

En begränsning med smarta eluttag är att de allra flesta enbart finns för tvåfas 230V men det kan vara intressant att avläsa och styra produkter i hemmet som drivs med trefas, som till exempel en varmvattenberedare.

En vanlig nackdel med smarta eluttag är också att de i regel är större än vanliga eluttag och tar ofta upp mer än “sin plats” i vägguttaget så att man inte kan ha ytterligare en kontakt i samma eluttag.