Z-wave

zwave
 • Prisnivå: Låg
 • Initiativtagare: Zen-Sys (danskt företag) år 1999.
 • Kontrollerande organ: Z-Wave Alliance med över 700 medlemmar/företag.
 • Frekvensband: c:a 868 MHz (i Europa)
 • Hastighet: c:a 100 kbps
 • Kryptering: Ja, men det finns produkter som inte kommunicerar krypterat. Standarden Security 2 (2017) hävdar Z-Wave alliance är den starkaste krypteringen av alla smart hem-protokoll.
 • Mesh: Ja
 • Bekräftelse av utfört kommando: Ja
 • Maximalt antal enheter: 232 st
 • Räckvidd inomhus: Upp till 30 m
 • Optimerat för: Hemautomation och smarta hem i allmänhet.
 • Lämpligt för: Det mesta inom hemautomation, inklusive inbrottsskydd och annan viktigare automation.
 • Ej lämpligt för: Video- eller ljudöverföring.
 • Kompatibilitet mellan olika tillverkare inom protokollet: Mycket god

Z-wave är ett protokoll för trådlös kommunikation som är optimerat för just hemautomation och smarta hem. Protokollet är skapat för att vara kompatibelt mellan produkter och varumärken som är med i Z-wave Alliance och har mycket god kompatibilitet mellan olika produkter – vilket i praktiken betyder att har du en Z-Wave-enhet så är sannolikheten mycket god att den kommer hittas av din styrenhet (vilket inte alltid är fallen med andra protokoll).

Z-wave Plus

Z-Wave Plus är en förlängning av Z-Wave med en rad förbättringar:

 • Utökad kompatibilitet
 • Utökad räckvidd
 • Mindre elförbrukning och därmed längre batteritid
 • Förbättrad parkoppling mellan enheter

Produkter som är skapade med Z-Wave Plus är märka med just Z-Wave Plus (istället för bara Z-Wave). Z-Wave Plus är inte en egen standard på något sätt utan produkter med Z-Wave Plus är fullt kompatibla med Z-Wave och vice versa.

Fördelar med Z-wave

 • Hög kompatibilitet mellan produkterna som använder Z-Wave
 • Låg energiförbrukning
 • Mycket lång räckvidd (framförallt över öppna ytor)
 • Hög säkerhet för produkter med “Security 2”-säkerhetsstandarden.

Nackdelar med Z-wave

 • Olika standarder för USA och Europa. Man kan med andra ord inte köpa en Z-Wave produkt från USA och använda den i Europa – om man inte också köper en frekvenssamordnare.
 • Låg dataöverföringshastighet.
 • Lågt antal produkter som kan inkluderas (232). För att utöka möjligheten krävs ytterligare en hubb.

Produkter med Z-wave

Läs mer

Denna artikel syftar inte till att beskriva alla detaljer (och det finns många!) om Z-Wave. Läs gärna mer på den engelska sidan om Z-wave på Wikipedia samt på Z-WaveAlliance.org