Wifi

wifi
 • Initiativtagare: Wi-Fi Alliance
 • Kontrollerande organ: Wi-Fi Alliance
 • Frekvensband: 2.4 GHz eller 5 GHz
 • Hastighet: Mycket hög
 • Kryptering: Ja
 • Mesh: Nej
 • Bekräftelse av utfört kommando: Ja
 • Maximalt antal enheter: 254
 • Prisnivå: Relativt hög (jämfört med andra protokoll)
 • Räckvidd inomhus: Upp till 50 m.
 • Optimerat för: Produkter med tillgång till elnätet som behöver överföra mycket, och känslig, data som tex nätverkskameror. Produkter där man måste ha tydlig kommandobekräftelse.
 • Lämpligt för: Kameror och liknande som skickar mycket data. Produkter som kräver snabb återkoppling.
 • Ej lämpligt för: Batteridrivna produkter.
 • Kompatibilitet mellan olika tillverkare inom protokollet: Dålig.

Wifi (också Wi-Fi eller wi-fi) är det mest kända protokollet och något vi alla använder varje dag, praktiskt taget. Många produkter är redan uppkopplade mot en trådlös router i hemmet, som i sin tur är uppkopplad mot internet.

Wifi är också vanligt förekommande bland vissa kategorier av smart hem-produkter, som nätverkskameror, som kräver hög dataöverföring.

Fördelar med Wifi

 • Produkter baserade på Wifi behöver ingen styrenhet för att komma igång. Man kopplar bara upp dem mot sin Wifi-router.
 • Lätt att styra på distans då kopplingen mot internet redan finns.
 • Mycket höga överföringshastigheter – betydligt större än tex Z-Wave och ZigBee, vilket krävs av produkter som nätverkskameror.
 • God räckvidd inomhus men passar inte bra för produkter som är långt ifrån hemmet.
 • Produkter med Wifi kan flyttas utan att man tappar kontakten med routern.

Nackdelar med Wifi

 • Mycket hög elförbrukning vilket gör det omöjligt att ha för batteridrivna enheter.
 • Begränsat antal produkter man kan koppla upp.
 • Inget mesh-stöd så man kan med andra ord inte förlänga Wifi-signalen genom att koppla in en Wifi-baserad smart lampa emellan (vilket man kan göra med protokoll som stöder mesh).
 • Relativt dyrt jämfört med andra protokoll.
 • Inte lika bra räckvidd över öppna ytor som exempelvis Z-Wave. Med andra ord inte optimalt för termometern längst bort i trädgården.
 • Dålig kompatibilitet (faktiskt) – många olika produkter följer sina egna system vilket gör att de inte enkelt kan kopplas samman utan en övergripande standard som tex Apple HomeKit eller en styrenhet som agerar som paraply över produkterna.