Mer om protokoll

I denna sektion tar vi upp lite närmare de faktorer som är viktiga att ha koll på när det gäller kommunikationsprotokoll. Närmare bestämt:

  • Frekvensband – vilka frekvenser som smarta hem-produkter kommunicerar över och vilka för- och nackdelar som finns med dem.
  • Bekräftelse av kommando – Vad är kommandobekräftelse och när är det viktigt?